Anunț TRC Park Bacău – Hala B3

S.C. ABC Facility Management S.R.L., titular al proiectului Construire depozit logistic și spații administrative, spații tehnice, trotuare, drumuri  și platforme  de circulație,  împrejmuire  și branșamente  la  utilități – TRC PARK  B3, propus să se realizeze în satul/comuna Sărata, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și anume: nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Share on Linkedin
Postări asemănatoare