Anunț TRC Park Cluj – Hala J8

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea corpurilor de apă) pentru proiectul „CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, SPAȚII ADMINISTRATIVE, SPAȚII TEHNICE, TROTUARE, DRUMURI ȘI PLATFORME DE CIRCULAȚIE, REZERVA DE APĂ CU CAMERE DE POMPE, GRUP ELECTROGEN, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE – TRC PARK J8” în comuna Jucu, sat Juc-Herghelie, strada Leonardo Da Vinci, nr. F.N., județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la următoarea adresă web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Share on Linkedin
Postări asemănatoare