Informare ref. TRC PARK T3, Giarmata, jud. Timiș

TRC PARK TIMIȘOARA SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/1617/31.03.2021, CIF 44027580, telefon: 0264 416 597 intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat Aviz de gospodărire a apelor/Aviz de amplasament pentru realizarea lucrărilor “CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, SPAȚII ADMINISTRATIVE, SPAȚII TEHNICE, TROTUARE, DRUMURI ȘI PLATFORME DE CIRCULAȚIE, REZERVĂ DE APĂ CU CAMERE POMPE, GRUP ELECTROGEN, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI – investiția TRC PARK T3”, amplasate în localitatea Giarmata, județul Timiș.

Ca produs al procesului de producţie vor rezulta permanent următoarele ape uzate: ape uzate menajere ce se vor evacua într-un bazin vidanjabil. Apele meteorice se vor colecta vacuumatic, iar după ce vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi se vor deversa în rețeaua pluvială Dn600mm existentă.

Această solicitare de aviz este în conformitate cu prevederile <LLNK 11996   107 10 201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus.

De asemenea, persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa direct solicitantului sau la adresa de e-mail :ofiterimariusovidiu@transilvaniaconstructii.ro, ing. Marius Ofițeri și la  numărul de telefon: 0724 234 897.

Share on Linkedin
Postări asemănatoare