Anunț TRC Park Arad – Hala A3

TRC PARK ARAD S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, SPAȚII ADMINISTRATIVE, SPAȚII TEHNICE, TROTUARE, DRUMURI ŞI PLATFORME DE CIRCULAȚIE REZERVĂ DE APĂ CU CAMERE POMPE, GRUP ELECTROGEN, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI – TRC PARK A3”, din Municipiul Arad, str. Ovidiu, Nr. 1/B.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Share on Linkedin
Postări asemănatoare